Results for "garhwali poem in hindi"

Tags

  • Garhwali

   garhwali poem in hindi !! मेरे एहसास !! garhwal ki yaadein kavita

   बोला भै-बन्धू तुमथैं कनू उत्तराखण्ड चयेणू छ् मेरे एहसास    बोला भै-बन्धू तुमथैं कनू उत्तराखण्ड चयेणू छ् हे उत्तराखण्ड्यूँ तुमथैं कनू उत्तराखण्ड चयेणू छ् जात न पाँत हो, राग न रीस हो छोटू न बडू हो, भूख न तीस हो मनख्यूंमा हो मनख्यात, ...

   Tags: garhwali poem in hindi, मेरे एहसास, garhwal ki yaade in kavita

   • Garhwali

    फिर बजला घुंगूरू

    फिर बजला घुंगूरू फिर अली बयार फिर नयी टेहरी देखि आली क्या पुराणी टेहरी की याद फिर बजला घुंगूरू…… फिर लागला मेला फिर कुअथिग्यर आला फिर बिंदी चरखी मा बैठली लोग पुँरानी टेहरी भुँली जला फिर बजला घुंगूरू फिर अली बयार फिर नयी टेहरी देखि आली क्या पुराणी टेहरी की याद फिर सि...

    Tags: garhwali poem, garhwali poem in hindi

   Today's Deals: Great Savings Booking.com Booking.com