Results for "बोली"

Blogs

  • Garhwali

   बेटी ब्यारी चलाणी छन दिन भर फेसबुक

   ...“हाय हैलो ‘हाउ आर यू’ सबू तै पूछणा छन। “सासुन बोली चल ब्यारी बोण जोला “..., तभरि सासु जिन पूछी ब्वारी क्य छे कन्नी, सासु ते त मुंड हिले कि कुछ न बोली पर फेसबुक पर रिप्लाई करी &ld...

   • Garhwali

    बेटी ब्यारी चलाणी छन दिन भर फेसबुक

    ...“हाय हैलो ‘हाउ आर यू’ सबू तै पूछणा छन। “सासुन बोली चल ब्यारी बोण जोला “..., तभरि सासु जिन पूछी ब्वारी क्य छे कन्नी, सासु ते त मुंड हिले कि कुछ न बोली पर फेसबुक पर रिप्लाई करी &ld...

    • Garhwali

     Garhwali Jokes

     ...याद ओणी चा ! अच्छा सुण मेरा त्वेते हनुमान बादर मा काफल दिया छान. गिण ले अगर एक भी काफल कम होलू ता वे बांदर पूछड़ी माँ आग लगे दे ! अर वे रावण तै बोली दे क़ि मेर आदमींन तू ख़तम कन...

     • Garhwali

      Garhwali Jokes and msg

      ...याद ओणी चा ! अच्छा सुण मेरा त्वेते हनुमान बादर मा काफल दिया छान. गिण ले अगर एक भी काफल कम होलू ता वे बांदर पूछड़ी माँ आग लगे दे ! अर वे रावण तै बोली दे क़ि मेर आदमींन तू ख़तम कन...

      • Garhwali

       Joke's in Garhwali Shayari

       एक नौनि पाणी का पंदेरा मा दिख ग्याई, तैंकी तस्वीर मेरा दिल मा छपी ग्याई।  जब तक मि अपणी दिल की बात तेंं मा बतौंदू, माँ कसम तबारी तैन बोली: भैजी तुमारू भाण्डू भरै ग्याई॥

       • Garhwali

        Joke's in Garhwali Shayari

        एक नौनि पाणी का पंदेरा मा दिख ग्याई, तैंकी तस्वीर मेरा दिल मा छपी ग्याई।  जब तक मि अपणी दिल की बात तेंं मा बतौंदू, माँ कसम तबारी तैन बोली: भैजी तुमारू भाण्डू भरै ग्याई॥

        • Anup Singh Rawat

         गढ़वाली कविता : जग्वाल

         ...काम मा कन्ना जग्वाल। घूसखोरी ख़त्म होली बल कन्ना जग्वाल। न हो पलायन घार बीटी कन्ना जग्वाल। यखि मिलु रोजगार यनु कन्ना जग्वाल। ह्व़े चुनाव ता बोली बल ऐलि बग्वाल। वादा कै छाया...

         • Garhwali

          Garhwali Jokes | Pahari Jokes | Garhwali Comedy

          ...याद ओणी चा ! अच्छा सुण मेरा त्वेते हनुमान बादर मा काफल दिया छान. गिण ले अगर एक भी काफल कम होलू ता वे बांदर पूछड़ी माँ आग लगे दे ! अर वे रावण तै बोली दे क़ि मेर आदमींन तू ख़तम कन...

          • Garhwali

           पहाड़ी कहावतें II

           ...;                                     अण भूट्यां खयान बोली बात बीती रात दुबरा नि आन्द।&n...

          Today's Deals: Great Savings Booking.com Booking.com