Joke's in Garhwali Shayari

  Garhwali
  By Garhwali

  5/5 stars (1 votes)

  एक नौनि पाणी का पंदेरा मा दिख ग्याई,
  तैंकी तस्वीर मेरा दिल मा छपी ग्याई। 
  जब तक मि अपणी दिल की बात तेंं मा बतौंदू,
  माँ कसम तबारी तैन बोली: भैजी तुमारू भाण्डू भरै ग्याई॥

  Latest comments

  Today's Deals: Great Savings Booking.com Booking.com