Joke's in Garhwali Shayari

  Garhwali
  By Garhwali

  5/5 stars (1 votes)

  एक नौनि पाणी का पंदेरा मा दिख ग्याई,
  तैंकी तस्वीर मेरा दिल मा छपी ग्याई। 
  जब तक मि अपणी दिल की बात तेंं मा बतौंदू,
  माँ कसम तबारी तैन बोली: भैजी तुमारू भाण्डू भरै ग्याई॥

  Today's Deals: Great Savings Booking.com

  Latest comments


  Booking.com